«اینگونه زاده شده‌ام» بخش اول

اورسا مینور مقدمه‌ی هم‌سرشت: منظورِ نویسنده از واژه‌ی کوییر در این مقاله، افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر است و معنی آکادمیک آن (نظریه‌ی کوییر) استفاده نشده‌است. چکیده:‌ آیا همجنس‌گرایی و به طور کلی گرایش جنسی ژنتیکی‌‌ست؟ آیا عوامل هورمونی یا فیزیولوژیک در آن دخیل است؟ آیا تنها عوامل محیطی و آموزه‌های اجتماعی در شکل‌گیری گرایش جنسی افراد موثراند؟…

پذیرشِ فردِ دگرباش؛ به چه قیمت؟

مقدمه هم‌سرشت: در این یادداشت منظور نویسنده از سیس-هت (Sic-het) فرد هم‌سو‌جنسیتی و دگرجنسگراست. این واژه ترکیب و کوتاه شده‌ی (cisgender) به معنی فردی که هم‌سو‌جنسیتی‌ست -در زمان رشد، خودش را با جنسیتی که برای او پیش‌فرض شده بود تطبیق‌یافته و هم‌سو می‌داند- و (heterosexual) به معنی دگرجنسگرایی است. برخی از منابع فارسی ترنس این…

سیاست همجنسگرایی: دوام جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا و ترنس‌جندر (ال‌جی‌بی‌تی) در محیط اجتماعی سرکوب‌گر افغانستان (بخش دوم)

«سیاست همجنسگرایی: دوام جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا و ترنس‌جندر (ال‌جی‌بی‌تی) در محیط اجتماعی سرکوب‌گر افغانستان» نام مقاله‌ای از حفیظ‌‌‌الله عمادی است. او زاده افغانستان، محقق، نویسنده و دکترای فلسفه است و در زمینه سیاست و فرهنگِ کشورهای آسیای میانه و خصوصا افغانستان به موسسات غیردولتی مشاوره می‌دهد. وی در مقاله ‌«سیاست هم‌جنس‌گرایی‌»، وضعیت جامعه ال‌جی‌بی‌تی را…

سياست همجنسگرايي: دوام جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا و ترنس‌جندر (ال‌جي‌بي‌تي) در محيط اجتماعي سرکوب‌گر افغانستان (بخش اول)

حفيظ‌‌ الله عمادي  با ترجمه‌ی سپهر حفیظ‌‌ الله عمادی، زاده افغانستان، محقق، نویسنده و دکترای فلسفه است. او در زمینه سیاست و فرهنگ کشورهای آسیای میانه و خصوصا افغانستان به موسسات غیردولتی مشاوره می‌دهد. او در مقاله “سیاست هم‌جنس‌گرایی”، وضعيت جامعه ال‌جی‌بی‌تی را در جامعه افغانستان در زمان طالبان و همچنین پس از سقوط حکومت…