تعطیل است

ماه‌نامه‌ی هم‌سرشت به دلیل فضای مسموم ایجاد شده، تا اطلاع ثانوی، تعطیل است